March 13, 2010

welcome to sudesamithiran.com

2004 முதல் ப்ளாக்ஸ்பாட்டில் வெளிவந்துகொண்டிருக்கும் எனது பதிவுகள் இனி கீழ்க்கண்ட முகவரியில் வெளிவரும்: http://sudesamithiran.com

'பின்லேடனும் ப்ரானிக் ஹீலிங்கும்!' என்ற முதல் கட்டுரையை இந்தச் சுட்டியைத் தீண்டுவதன் வாயிலாக வாசிக்கலாம்: http://sudesamithiran.com/?p=135

No comments: